Какво предлагаме?

Математика

(+359) 893 85 81 33
Уроци

Информация

Ние вярваме, че за да имат желание за учене, учениците имат нужда от разбиране и подкрепа. Затова нашата преподавателка умело създава спокойна среда за провеждане на уроците по математика.

 

Уроци

Подготовка за НВО 7-ми клас

Високите резултати са съвкупност между добри теоритични знания, практика в решаването на задачи и отговорност от страна на ученика.

При стартирането се прави тест за определяне на нивото, а след него нашият преподавател изготвя индивидуална програма за работа, която е съобразена със знанията на ученика, неговите индивидуални особености и цели, които си е поставил

 

Часовете включват:

Уроци

Поддържащи уроци

По време на поддържащите уроци се запълват пропуски и се обяснява разбираемо на ученика новия материал.

Целта е да се дадат трайни знания.

Отново се водят по индивидуален план за всеки ученик, който е съобразен с неговите знания и индивидуални особености.

 

 

 

 

Уроци

Цени:

Поддържащ индивидуален урок: 1 час (60 мин.): 30,00 лв.

  • карта от 5 урока – 140,00 лв.
  • карта от 10 урока – 240,00 лв.

Подготовка за НВО (индивидуално): час и половина: 40,00 лв.

  • карта от 5 урока – 190,00 лв.
  • карта от 10 урока – 350,00 лв.

! Пробните уроци се заплащат.