Какво предлагаме?

Български език и литература

(+359) 893 85 81 33
Уроци

Информация

Българският език е символ на идентичност. Той е не само средство за общуване, а и ключ към многогодишни ценности, вярвания, обичаи и традиции. Без да го владеем не може да се докоснем до богатото наследство на своя народ.

Днес кирилицата се използва от около 300 милиона души по света. Но само ние може да се похвалим като държавата дала писменост на толкова много народи. Ние знаем, че всеки език е ценност, но владеенето на родния отличава интелектуалеца от невежия.

Уроци

Поддържащи уроци по български език и литература за ученици от 1 до 12 клас.

Поддържащите уроци могат да бъдат индивидуални или групови.

Към тях не спадат уроците за подготовка.

Отново се водят по индивидуален план за всеки ученик, който е съобразен с неговите знания и индивидуални особености.

Целта е да останат трайни знания.

Уроци

Подготовка за НВО 7 клас

Уроците могат да бъдат индивидуални или групови.
При стартирането се прави тест за определяне на нивото, а след него нашият преподавател изготвя индивидуална програма за работа, която е съобразена със знанията на ученика, неговите индивидуални особености и цели, които си е поставил.

Часовете включват:

Относно групите

Може да изчакате сформирането на група, а може да създадем и такава специално за вас, ако доведете свои приятели.

Цената и времетраенето се определят след разговор и поставяне на цели.

При нас групите са малки, за да може да поддържаме високо ниво.

Знаем от какво значение е явяването на НВО и последвалия прием в гимназия, затова сме строги и държим ниво на обучение.

Уроци

Подготовка за НВО 10 клас

Уроците могат да са индивидуални или групови.

След предварителен тест за определяне на нивото се изготвя индивидуален план за работа, който включва всички компоненти, които ще бъдат проверени на НВО в 10 клас:

Основен приоритет е даването на възможност на обучаемия да се изразява и мисли самостоятелно. Ние не учим някой да преповтаря нашите думи, а го учим да мисли.

Периодично се решават приемрни варианти и варианти от минали години.

Уроци

Подготовка за ДЗИ

Гордеем се с постиженията на своите зрелостници. Може да се похвалим, че при нас започват обучението си за ДЗИ ученици още в 10 клас, които се стремят към Сорбоната.

Уроците се водят по специално изготвен индивидуален план след първата среща с всеки ученик.

Всеки един от уроците, независимо от вида – индивидуален или групов, започва с полагане на входен изпит, за да се определи нивото.

На базата на нашата специализирана оценка се определя и честотата на уроците.

Периодично се решават примерни варианти и варианти от минали години.

По време на уроците се водят и разговори с цел помощ и ориентиране към учебно заведение.

Уроци

Подготовка за НВО 4 клас

Уроците могат да бъдат индивидуални или групови. Целта е да се обяснят темите, които са останали неразбрани до този момент, да се работи върху всеки един компонент от формата и да се наблегне върху правописа и изразяването.

Целта е ученикът да премине уверено в 5 клас и да повярва в собствените си възможности.

Уроци

Избери какъв тип уроци искаш – поддържащи уроци, подготвителни за НВО и ДЗИ.

Поддържащ индивидуален урок: 1 час (60 мин.): 30,00 лв.

  • карта от 5 урока – 140,00 лв.
  • карта от 10 урока – 240,00 лв.

Подготовка за НВО (индивидуално): час и половина: 40,00 лв.

  • карта от 5 урока – 190,00 лв.
  • карта от 10 урока – 350,00 лв.

Учебна тетрадка за 7-ми клас: 24,00 лв.

Подготовка за ДЗИ (индивидуално): час и половина: 40,00 лв.

  • карта от 5 урока – 190,00 лв.
  • карта от 10 урока – 350,00 лв.

Ако доведете приятели или роднини, с които да учите заедно, може да направим оферта специално за вас.

! Пробните уроци се заплащат.