Academyalgara

Политика за поверителност

Политики за поверителност и защита на личните данни

Нашата цел е да установим добри и дълготрайни отношения със своите потребители, изградени на базата на доверие, спазвайки принципите на законност, честност и прозрачност.

В тази връзка нашият стремеж е да запазим и защитим вашите лични данни.

За тази цел изготвихме „Политика за поверителност и защита на личните данни”, чрез която да регулираме обработването на лични данни, предоставени от потребителите/клиентите на уебсайт: https://academyalgara.com

Фирма Си груп България, която управлява уебсайт: https://academyalgara.com, декларира, че всички лични данни, наричани по надолу, за краткост „данни“, се считат за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби.

В зависимост от това, какви наши услуги използвате, събираме следните лични данни:

  • Име, презиме и фамилия на родител
  • име, презиме и фамилия на дете
  • дата на раждане
  • данни за връзка с родител – електронна поща, телефон, адрес

Цел

Предоставяне на услуга

Обработването на посочените данни са необходими за оформянето на договорни взаимоотношения между нас и вас като потребител.

Личните данни се изискват и обработват, съобразно законен норматив.

В качеството си на „Администратор“ на лични данни Ви гарантираме, че ще спазваме политика на конфиденциалност и поверителност, относно личните данни и ще предприеме мерки за максимална защита на Вашите данни.

Осигуряваме коректност при изпълнение на поетия от нас ангажимент, с цел подобряване на нашите услуги.

На сайта има форма за контакт, чрез която може да зададете въпрос и за да получите отговор е необходимо да предоставите имейл адрес.

Предоставеният имейл ще се ползва само за постигане на целта, а именно отговор или за контакт с Вас по силата на договора.

Предоставените лични данни не се ползват с други цели.

Обработваме вашите по силата на договор и закон и се стремим да осигурим защита и безопасност на нашите системи и клиенти.

В случай, че прекратим договорните взаимоотношения, Вие може да пожелаете изтриване и заличаване на Вашите данни и ние ще прекратим тяхното обработване.

Имате право по всяко време безплатно да направите възражение срещу такава обработка. Данните за контакт са посочени в края на този документ.

В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки, обработваме записите от бисквитките, разположени на уеб сайта, управляван от дружество, с цел осигуряване на по-добро функциониране на сайта – https://academyalgara.com.

Не извършваме пълно автоматизирана обработка, която за Вас би имала правни последици.

Предоставяне на личните данни на трети страни

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица или посреднически страни само тогава, ако е необходимо в рамките на изпълнение на договора за услуга, въз основа на законен интерес, или ако предварително сте дали съгласие за това.

Страните на които могат да бъдат предоставени са трети страни, участващи в обработката на данни, с цел извършване на отчетност на фирмата, законни представители и държавни органи.

Може да предостави лични данни на трети страни, когато има основание за това и в случаите, когато това се изисква със закон или данните са изискани от страна на правораздавателните органи и полицията с цел предотвратяване и/или разкриване на престъпление.

Защита на личните данни и срок на съхраняване

Вашите лични данни се предават към нас в кодиран вид, тъй като ние използваме системата за кодиране SSL (secure socket layer).

Ние поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на Вашите данни, като сме предприели всички необходими мерки срещу достъп на неупълномощени лица до Вашите данни, тяхното изменение или разпространение.

Личните данни се обработват и съхраняват за време, необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договора за услуга или до приключване на възникнал спор.

Съхраняваме личните данни според правните разпоредби при договорни взаимоотношения и свързани с отчетната дейности или еднократно за извършване на дадена услуга или предоставяне на отговор на клиент.

Права на субектите, предоставящи данни

Вие можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработката на своите лични данни.

Да изисквате отстраняване на несъответствието или извършване на поправка, допълнение, заличаване на личните данни или блокиране на личните данни.

Можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни, в този случай Вашите лични данни ще бъдат заличени, ако е изтекъл законовият срок, за който сме задълцени да ги пазим.

Унищожаването на личните данни ще настъпи веднага, след изпълнение на поставената цел и изтичане на законовото основание.

Субектът може да ползва всичките си права, като изпрати писмено заявление(свободна форма) за исканото от него право на електронна поща: info@academyalgara.com

Бисквитки

Нашият сайт ползва т.н. бисквитки, за да бъде нашето предложение за Вас интересно и потребителски удобно. Бисквитките са малки текстови файлове, които са запаметени във вашия компютър, смартфон или друго устройство, което се използва от вашия уеб браузър.

Използваме Бисквитки, за да функционира правилно кошницата и за да завършите своята поръчка възможно най-лесно; чрез Бисквитки се запомнят вашите входни данни, така че не се налага отново да ги въвеждате и получавате информации за следене на реклами, защото не можем да ви предлагаме реклама за стока, към която нямате интерес.

Някои бисквитки могат да събират информация, която в последствие се използва от трети страни и която напр. пряко поддържа нашите рекламни дейности (т.н. “бисквитки на трета страна“). Например информация за закупените продукти от нашия сайт може да се изобрази от рекламна агенция в рамките на изобразяване и приспособяване на интернет рекламните банери, върху изображението на избраните от Вас страници.

Не е възможно да бъдете идентифицирани от тези данни.

Бисквитките, ползвани на нашия сайт, могат да се разделят на два основни типа. Краткотрайните – „session cookie“ се изтриват веднага след завършване на посещението на нашия сайт и дълготрайните, т.е. „persistent cookie“- остават съхранени във вашето устройство много по-дълго или докато ръчно не ги отстраните (времето за оставане на файловете на бисквитките във вашето устройство зависи от самите бисквитки и настройката на вашия браузър).

Забраняване на бисквитките

Настройката за използване на файловете на бисквитките е част от вашия интернет браузър. Повечето браузъри автоматично приемат по подразбиране файловете на бисквитките. Файловете на бисквитките могат да бъдат забранени или ограничени във вашия браузър по избрани от вас типове.

Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки можете да намерите на :Chrome ; FirefoxInternet ExplorerAndroidIphone и Ipad

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно нашата политика, не се колебайте да се свържете с нас на адрес:

academy.algara@gmail.com

089 385 8133

Политиката за поверителност и защита за защита на личните данни влизат в сила от 25.05.2018 г.

Колкото повече взаимодействате с нас, толкова повече научаваме за Вас и това ни дава възможност да Ви предлагаме персонализирани услуги.