Творческо писане за начален курс

В курсът по творческо писане за деца от начален курс ще развием тяхното въображение и творческо мислене. Чрез много практически упражнения и творчески игри, децата ще развият способност да говорят пред хора и добре да оформят словесно своите мисли. 

Курсът е полезен, защото повишава четивната и писмената грамотност на децата, докато се забавляват. 

Групови – 1 час – 15 лв.

Индивидуални – 1 час – 20 лв.