Подготовка за външно оценяване в начален курс

Преминаването в 5 клас е огромно вълнение за всяко дете. Това бележи един нов етап в неговия живот. А това е предхождано от външно оценяване. Уроците, които ви предлагаме са съсредоточени върху материала от учебната и изпитната програма. Заедно с това е предвидено време за преглед и помощ върху домашните. 

Ние ще помогнем на вашето дете да се яви уверено и способно на външното оценяване и да остане с трайни знания. 

Индивидуален урок – 1 час – 12 лв.

Може да се сформират малки групи по желание.