Китайски език

Курсовете по китайски език са един чудесен начин да отворите нови хоризонти пред себе си.

По време на тези уроци ще се положат основите за четене и писане на дадения език. Ще се усвоят основните елементи за изписване на йероглифи и тоналността на езика, които толкова го отличават от познатите ни европейски езици. Всичко, което ще ви служи за основа в понататъчното изучаване на езика.

Преподавателят ще подготви разнообразни езикови дейности, с цел по-лесно асимилиране на учебния материал, а подходът ще бъде иновативен. Изборът на темите ще е съобразен с вашето ежедневие и ще съответства на реалните ви интереси и възможности, ще стимулира инициатива и самостоятелност.

Текстовете са разнообразни, близки до ежедневната употреба на езика и отразяват азиатския бит и култура, а задачите към тях провокират интереса към четене и подобряване на лексикалните умения.

Индивидуални уроци: час и половина – 30лв.

Групови уроци: час и половина – … лв.