Здравно образование за деца

Един от основните стремежи на човечеството в последните години е преминаването към здравословен стил на живот. Първата крачка към това е опознаване на собственото тяло. В нашия курс децата ще научат, че здравето не зависи само то физическите дадености, семейната среда и нормите, но и от поведението. 

Ние от академия Алгара ще се погрижим да ги запознаем с всичко, което им е нужно да знаят за себе си и другите, както и как да живеят здравословно. Всичко това ще е съпроводено с много изнесени уроци и игри. 

Цял курс – 15 часа. – 70 лв.

Индивидуален урок – 1 час – 15 лв