Български език

Българският език е символ на идентичност. Той е не само средство за общуване, а и ключ към многогодишни ценности, вярвания, обичаи и традиции. Без да го владеем не може да се докоснем до богатото наследство на своя народ.

Днес кирилицата се използва от около 300 милиона души по света. Но само ние може да се похвалим като държавата дала писменост на толкова много народи. Ние знаем, че всеки език е ценност, но владеенето на родния отличава интелектуалеца от невежия.

Нашите индивидуални уроци се водят по написан от преподавателите на академията учебник. Взимаме под внимание възможностите на всяко дете и изграждаме схема за обучение, която да помогне за отличното представяне при кандидатстване след 7 клас, НВО и ДЗИ. 

Предлагаме ви:

групови уроци по български език за деца, които са билингва. – един час – 15 лв.

индивидуални уроци по БЕЛ – подготовка за кандидатстване и матура – час и половина – 30 лв.